Перейти к содержанию

Добро пожаловать на TWoW!

The Way of War - это Портал об играх для геймеров, о стратегии для стратегов, о модинге для мододелов. 
Дата основания - 2002 год. Мы первые!

Следи за умными играми

Ни одна умная игра не проскользнет мимо наших умников. Заходи в календарь релизов и куратора Steam, чтобы быть в курсе новинок.

Расскажи о себе

Мы ввели новую функцию портала - блоги. Теперь делиться интересной информацией о себе стало намного легче!

Набор в команду портала

Мы нуждаемся в тебе! Сделай полезное дело на благо портала. Детали в теме, обсудить голосом в Дискорд.

Авторизация  
Kirill

Украинские коллаборационисты

Рекомендуемые сообщения

Не лично по Шухевичу, но о характере организации, в которой он состоял.

http://forum.meta.ua/viewtopic.php?t=15530

ИСТОРИЯ ОУН, КАК НАЦИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ЧАСТЬ 1. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ

 

Ну що ж, почнемо з підвалин.

Ідеолог українського інтегрального націоналізму - ДМИТРО ДОНЦОВ:

 

ПЕРЕКЛАДИ І ВИДАННЯ:

 

- брошюра Михайла Островерха «Муссоліні: людина і чин»;

- брошюра Ростислава Ендика «Адольф Гитлер»;

- «Доктрина фашизму» Муссоліні;

- частина «Майн кампф».

 

ЦИТАТИ З "НАЦІОНАЛІЗМУ" (повний текст можна знайти тут http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=624):

 

...Зміцнювати волю нації до життя, до влади, до експансії, – означив я як першу підставу націоналізму, який тут протиставляю драгоманівщині. Другою такою підставою національної ідеї здорової нації повинно бути те стремління до боротьби, та свідомість їх конечности, без якої не можливі ні вчинки героїзму, ні інтенсивне життя, ні віра в нього, ані тріюмф жадної нової ідеї, що хоче змінити обличчя світу...

 

...А ось що каже про це саме соціолог “буржуазний”: “Те що називається витривалістю (в борні за існування), це просто монополія сильніших. В процесі здобування — витривалість здібного значить упадок нездібного, добір сильного – значить зруйнування слабого”. І дальше: “той самий процес (що і в органічнім світі) можна спостерегти і між вищими і нижчими расами людей... Розвиток нижчих рас затримується расами вищими... Чи вони хочуть чи ні, вищі раси на цілій земній кулі поволі, але вперто усувають нижчі в боротьбі за буття... Закон природи є право сили (the right of might)... Погляд на історію, хоч з пташиного лету, показує, що людина діє за тим самим принципом, що і в неї сила творить право”. В людській громаді, так само як деінде. Так як і в світі органічнім, “ці самі закони діють і в надорганічнім світі”...

 

...Експансія – не тільки самоутвердження власної волі до життя, але й заперечення її в інших, – такий закон життя органічного і надорганічного...

 

...Та аґресія, експансія, втручання в “сферу існування” інших, яка є підставою волі влади, себто волі до життя, – має своєю конечною передумовою боротьбу...

 

...Боротьба взагалі, війна як її форма зокрема...

 

...Цей фанатизм сторонників великої ідеї випливає вже з її “релігійного” характеру. Віруючий дивиться на свою правду як на для всіх обов’язуючу. Він “фанатично” ненавидить усе, що протиставлюється приняттю його, одиноко спасенної віри. “Фанатик” – узнає свою правду за об’явлену, загальну, яка має бути прийнята іншими. Звідси його аґресивність і нетерпимість до інших поглядів. Тверда віра в гасла, що він голосить, як безуслівну і обов’язкову для всіх правду, любов до ідеї, яку він хоче здійснити, безмірна ненависть до всього, що перешкоджає їх здійсненню, – ось та сума переживань, яка огортає всякого правдивого революціонера, фанатика – з конечности і з натури боронених ним думок...

 

...До емоціональности і фанатизму великих ідей, які рушають масами, треба додати ще одну їх прикмету: “аморальність”. Це не є, звичайно, аморальність в змислі увільнення від етичного критерія, від морального ідеалізму...З точки погляду цієї моралі – муситься відчувати ненависть до ворога, навіть коли він вам досі нічого злого не зробив (Платон), з цієї точки погляду треба розтоптати єхидну, навіть коли вона не свідома, що шкодить (Леся Українка)... Напняття всіх сил душі, всіх життєвих енергій є тут чеснотою; “ні гарячі, ні холодні” (і яких відкидає Бог), які б “етичні” й не були б – тут гідні осуду. Тут бажані сильні, в вірі чи в безвір’ї, в любові чи в ненависті: – коли вони “праведні”, тоді вони на першім місці, коли “навертаються” – радість о них буває більшою, як о десяти праведниках. Це натури “твердих на чім би вони не стояли”... Це мораль, що ненавидить “добрих людей”, які тому “добрі, бо не настільки ще сильні, щоби стати злими”; яка протестує проти “людяности”, що забиває віру в себе і бажання власновільно здобути своє місце під сонцем; яка знає в своїй етиці два бігуни – зміцнення життєвого інстинкту та його ослаблення...

 

РОЗДІЛ VI. ТВОРЧЕ НАСИЛЬСТВО ТА ІНІЦІЯТИВНА МЕНШІСТЬ, ЯК ПОРЯДКУЮЧІ СИЛИ – ШОСТА ВИМОГА ВОЛЕВОГО НАЦІОНАЛІЗМУ...

 

Тому то, нація або ідея, яка стремить розірвати залізні пута індивідуалізації; яка дбає не про конкретне, але про “вічне” – мусить признати величезну ролю в житті націй насильству...

 

Ніколи пасивна юрба, лише активна меншість є суспільнотворчою силою...Коли ж ці правлячі групи зорганізуються, вони розпочинають власне існування незалежне від членів групи. Ці органи (а ніколи “нарід”) заступають ідеї і сили, які утримують групу в данім стані...

 

...Живуть і панують лише раси, які не знають сумнівів, які не задумуються над правом на власне існування і на існування коштом слабших і нездар; раси, які покладаються не на обставини, але на свою невгнуту силу, для яких і розріст і їх ідея є догмою абсолютною, не релятивною, шукаючою санкції, вартістю...

 

...Як віра втілюється в церкві, так національна містика – в політиці. “Все починається з містики – каже Пеґюі – і все кінчається політикою”, все починається “шумними ідеями” і кінчається щоденною працею. “Справа полягає в тім, щоби в кожній системі містики не з’їла політика, що зродилася з неї”. Щоб кожний крок “щоденної праці” був натхнений великою “містичною” метою...

 

ВАМ ЦЕ НІЧОГО НЕ НАГАДУЄ? 

 

ИСТОРИЯ ОУН, КАК НАЦИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ЧАСТЬ 2 (1920 - 1941)

 

ИЮЛЬ 1920 ГОД:

- Бывшее военное руководство Украинской Галицкой Армии (УГА) в Праге создает Украинскую Воинскую Организацию (УВО) во главе с полковником Евгением

Коновальцем.

 

1923 ГОД:

- "было заключено соглашение между прежним начальником контрразведки Германии и нынешним руководителем ОУН полковником Коновальцем. Согласно этому договору, украинская организация получила материальную поддержку, за что она поставляла

контрразведке данные о польской армии. Позднее организация взяла на себя также подготовку боевых и диверсионных заданий. Ежемесячные выплаты достигли 9 000 рейхсмарок» (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины, ф. 4628, оп. 1, сп. 10, стр. 105). Этот же факт подтверждается и другим источником: Zeszyty histoгycane, zeszyt 30,

Париж, 1974, cc. 103-137.

 

1923-1924 ГОДЫ:

- Возникает целая сеть украинских националистических организаций: «Група української національної молоді», «Українське національне об'єднання», «Союз

визволення України», «Союз українських фашистів».

 

1925 ГОД:

«Українське національне об'єднання», «Союз визволення України» и «Союз українських фашистів» объединяются в Легію Українських Націоналістів (ЛУН) під проводом М.Сціборського.

 

1926 ГОД:

- немецкая военная разведка вербует Романа Шухевича в свою агентурную сеть под псевдонимом «Тур», он же Лозовской (ЦГАВОВУ Украины, ф.4628, оп.1, д.6, л.6-9);

 

- Возникает еще одно объединение украинских националистических организаций - "Союз Української Націоналістичної Молоді" (СУНМ).

 

1927 ГОД:

- На базе ЛУН создается "Союз організацій українських націоналістів".

 

1928 ГОД:

- на базе "Союзу організацій українських націоналістів" в Берлине 25.06.1928 г. образуется Союз Украинских Националистов (Петро Мірчук. Нарис історії ОУH, Мюнхен, 1968, т. 1, сс. 62-74).

 

1929 ГОД:

- В Вене на базе УВО, Союза Украинских Националистов и других националистических организаций с 28 января по 3 февраля проходит Первый Конгресс Украинских

Националистов, на котором принимается решение о создании Организации Украинских

 

Националистов (ОУН).

В качестве официальной идеологии ОУН была принята идеология интегрального национализма Д.Донцова (Петро Мірчук, «Нарис історії ОУН», т. І, Мюнхен, 1968, с.

91).

Члены ОУН принимали присягу на револьвере, для них был обязательным “Декалог”– десять заповедей украинского националиста, среди которых есть такие два пункта:

«Я – Дух извечной стихии, который уберег тебя от татарского нашествия и поставил на границе двух миров создавать новую жизнь:

...7. Не усомнись совершить тяжелейшее преступление, если этого требует Дело.

8. Ненавистью и безоглядной борьбой принимай врагов Твоей Нации...».

(Петро Мірчук, Нарис історії ОУH, Мюнхен, 1968, т. 1, с. 126.)

В брошюре ОУН "Нація як спеціес" указывалось: "Право до української землі, українського імені і української ідеї мають тільки українці... Мішані подружжя поборюємо і мусимо знищити можливість їх повстання. Сам факт їх існування чи творіння вважаємо злочином національної зради" (Арх. спр. №76, т. 6, с. 1-.

 

- в 1929 стал С.Бандера прошел курс обучения в итальянской разведшколе и стал членом краевой "экзекутивы" (руководства) ОУН (Организации украинских националистов), а еще через два года сам возглавил эту самую "экзекутиву". Борьбу за высокие идеалы оуновцы вели давно известными способами: грабили почтовые поезда и отделения связи, устраняли людей, которые не разделяли их взгляды или осуждали за терроризм. Так, по личному указанию Бандеры (в чем он сам признавался), были уничтожены сельский кузнец из села Двирцы Михаил Белецкий, профессор филологии Львовской украинской гимназии Иван Бабий, студент

университета Яков Бачинский и др.

 

1930 ГОД:

- руководством УВО принимается решение, что эта организация становится боевой группой ОУН. (Книш З. Становлення ОУН. – К., 1994. – С. 86).

 

1931 ГОД:

- 29 сентября на курорте Трускавец боевики ОУН В.Билас и Д.Данилишин застрелили депутат Сейма от Польськой социалистической партии Т.Голувка, известного... «прибічника польсько-українського компромісу». Поступок целиком понятный, ибо как

«революціонізувати маси» в условиях компромисса... Вскоре один из руководителей СБ ОУН М.Матвиейко рассказал, что приказ о ликвидации Т.Голувка пришел пришел от Р.Шухевича. (Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1993. – С. 546.; Ржезач Т., Цуркан В. Разыскиваются... . – М., 1988. – С. 120.)

 

- 27 августа боевик ОУН М.Цар («Савчук») застрелил директора Украинской гимназии г. Львова, известного педагога И.Бабия, поскольку последний резко критиковал методи работы ОУН (Книш З. Варшавський процес ОУН. – Ч. 1. – С. 99.)

 

1932 ГОД:

- В апреле 1932 г.: печатный орган “Украинского католического союза” — “МЕТА”, руководимого митрополитом Андреем Шептицким, опубликовал наставление “духовным детям”: “Украинский национализм должен быть подготовленным к всевозможным способам борьбы с коммунизмом, не исключая массовой физической экстерминации, хотя бы жертвой миллионов человеческих физических экзистенсий”.

 

- убит комиссар полиции г.Львова Е.Бачинский (Книш З. Варшавський процес ОУН. – Ч. 1. – С. 141).

 

1933 ГОД:

- С приходом в Германии к власти нацистов штаб-квартира ОУН разместилась в Берлине, на Гаупштрассе, 11, под вывеской "Союз украинских старшин в Германии".

 

1934 ГОД:

- В результате переговоров оуновцев с нацистским руководством в январе 1934 г. был издан приказ, подписанный немецким инспектором полиции Дильсоном и

полковником Рейхснау. В соответствии с этим приказом УВО подчинялась гестапо на правах его особого отдела.

 

- кульминация «активних дій» ОУН: убито 3 полицейских, З общественных старост, нескольких агентов полиции, осуществлены два взрыва. З мая в Стрыйском парке Львова убит выпускник гимназии Я.Бачинский по подозрению в сотрудничестве с

полицией. (Книш З. Варшавський процес ОУН. – Ч. 1. – С. 98, 142.)

 

- В предместье Берлина - Вильгельмсдорфе - на средства немецкой разведки были построены казармы, где готовили боевиков ОУН и их офицеров. Тем временем польский министр внутренних дел - генерал Бронислав Перацкий - выступил с резким осуждением планов Германии по захвату Данцига, который по условиям Версальского мира (1919) был объявлен "вольным городом" под управлением Лиги наций. Сам Гитлер

дал указание Рихарду-Францу-Марияну-Ярому, агенту германской разведки, курировавшему ОУН, устранить Перацкого. 15 июня 1934 года Перацкий был убит,

непосредственный убийца (Григорий Мацейко) сумел скрыться за границу, но вся группа, включая ее руководителя - С.Бандеру, была арестована. Бандеру приговорили к пожизненному заключению.

 

1937 ГОД:

- 5 сентября в Штудгарте представители ОУН принимают участие в качестве членов в «Съезде зарубежных национал-социалистов». (Державный архив Ровненской области, акт справи, мікрофільм, ролька 124148). Когда ОУН стал членом международного союза нацистов, к сожалению, пока не известно.

 

1938 год:

- в ноябре 1938 года в Нью-Йорке разразился сенсационный скандал, подхваченный средствами массовой информации. Полиция и ФБР нашли виновников таинственного исчезновения Нормана Миллера, Артура Фрида и других американских граждан. Похитителями и убийцами оказались длительное время проживавшие в США украинцы Дмитрий Гула, Иосиф Сакода, Василий Декниса, Дмитрий Варга. Все они были членами созданной Сеником-Грибивским "Организации державного возрождения Украины", занимавшиеся не только шпионажем в пользу Германии, но и сбором денежных средств на нужды ОУН путем незаконного обложения налогами эмигрантов-украинцев. Более солидные суммы они получали от родственников похищенных ими американцев, а в

случае отказа – уничтожали их. В ходе следствия по этому делу вскрылись довольно любопытные детали, касающиеся деятельности ОУН. Дмитрий Гула совместно с

сообщниками занимался сбором средств в кассу ОУН путем страхования людей на большие суммы, затем застрахованных убивали и получали за них страховку.

(М.Сайерс, А.Кан. Тайная война против Америки.)

 

- В конце 1938 года или в начале 1939 года Мельник был завербован Абвером и получил кличку "Консул".

 

- В 1938 году член ОУН «Щука», он же Роман Шухевич становится офицером Абвера, по заданию которого в звании лейтенанта выезжает в Закарпатье. (ЦГАВОВУ Украины, ф.4628, оп.1, д.6, л.6-9).

 

1939 ГОД:

- В 1939 г. в газете ОУН “НАШ КЛИЧ” были напечатаны следующие строки:

“Под именем украинского национализма мы привыкли понимать определенную сущность — это общественно-политическое движение, которое существует сегодня во всем мире. В одной стране оно проявляется как фашизм, в другой как гитлеризм, а у нас просто — национализм”.

 

- Украинский легион под командованием члена ПУН (Провода Украинских Националистов) полковника Романа Сушко в составе фашистских войск принимает участие в нападении на Польшу (J.A. Armstrong, op. cit., p. 42);

 

- 12 сентября 1939 г. состоялось совещание высших нацистских военных чинов. Вот что об этом совещании на Нюрнбергском процессе показал бывший начальник одного из ключевых отделов Управления Русланд/Абвер/ОКВ — абвер-2 Эрвин Эдлер фон Лахузен-

Вивремонт:

"Полковник Эймен: Что вам известно и вообще известно ли вам что-нибудь об украинских формированиях в составе «Бранденбург-800»?

Лахузен: В соответствии с официально провозглашенными фон Риббентропом внешнеполитическими доктринами рейха и полученными адмиралом Канарисом распоряжениями от начальника штаба ОКБ, генерал-фельдмаршала Кейтеля, абвер-2 проводил подготовку восстания в Галиции, главными целями которого была ликвидация коммунистов, евреев и поляков. Насколько мне известно, это решение было принято на совещании в салон-вагоне фельдмаршала Кейтеля.

Генерал Руденко (главный обвинитель от СССР): Свидетель Лахузен, правильно ли я вас понял, что повстанческие украинские подразделения были сформированы по приказу ОКБ?

Лахузен: Да, и это были в основном эмигранты из Галиции...

Генерал Руденко: Какие конкретные задачи ставило перед украинскими коммандос немецкое командование?

Лахузен: После начала боевых действий командные инстанции — ОКБ и руководство абвера, к которому относился и я — определяли перечень задач, исходя из

оперативной обстановки на фронте.

Генерал Руденко: Меня интересуют конкретные задания этих боевых групп.

Лахузен: Они проводили диверсионные операции в тылу вражеского фронта — диверсионные операции всех видов.

Генерал Руденко: В каких районах или областях?

Лахузен: Эти операции проводились на территории тех стран, с которыми Германия находилась в тот момент в состоянии войны. В данном конкретном случае речь идет о Польше, вернее, о действиях спецподразделений в Польше.

Генерал Руденко: Естественно в Польше. Какие еще операции, кроме акций саботажа, проводили ваши агенты?

Лахузен: Агенты группы «С» (саботаж и разрушение) минировали и взрывали мосты и другие стратегические объекты. Какие военные цели подлежат первоочередному уничтожению, определяло оперативное управление ОКБ. Я бы сформулировал задачу спецподразделений как разрушение стратегических военно-промышленных объектов на территории противника.

Генерал-майор юстиции Никитченко (член Международного трибунала от СССР): На каких еще совещаниях принимались решения об уничтожении украинцев и сожжении украинских населенных пунктов?

Лахузен: Хочу уточнить заданный вопрос, какое именно совещание интересует генерала? Состоявшееся в спецпоезде фюрера незадолго до взятия Варшавы в 1939?

Если да, то из собственноручной записи Канариса в журнале боевых действий следует, что совещание состоялось 12 сентября 1939. Смысл сформулированного фон Риббентропом распоряжения, переданного Кейтелем адмиралу Канарису в виде приказа, заключается в следующем: ОУН (Организация украинских националистов), которая сотрудничала с абвером в военных вопросах, должна была поднять восстание в Польше, опираясь на проживающих там украинских эмигрантов. Целями восстания была ликвидация поляков и евреев. Если говорить о поляках, то имелось в виду

уничтожение национальной интеллигенции и в первую очередь тех, кто был готов принять участие в движении национального сопротивления. Так что идея заключалась

не в уничтожении украинцев, а, наоборот, — в сотрудничестве с ними и решении чисто политических и террористических задач. Об этом есть соответствующая запись в журнале боевых действий Управления Аусланд/Абвер/ОКВ. Можно легко убедиться в том, что речь шла о чисто диверсионной подготовке 500 или 1000 человек из ОУН.

Генерал-майор Никитченко: Эти приказы подписаны фон Риббентропом и Кейтелем?

Лахузен: Приказы подписаны фон Риббентропом".

 

- Нацисты освобождают из тюрьмы С.Бандеру.

 

1940 ГОД:

- В феврале 1940 года произошел раскол в ОУН на две фракции: ОУН Бандеры (бандеровцы) и ОУН Мельника (мельниковцы). Между ними разгорается война на

уничтожение. В целом за предвоенный период жертвами этой войны стали около 400 мельниковцев и около 200 бандеровцев. (Ржезач Т., Цуркан В. Разыскиваются... . – М., 1988.. – С. 177).

 

- в апреле 1940 г., д-р Владимир Кубийович, сторонник ОУН, при участии и по инициативе упомянутого члена ПУН Романа Сушко и действующего члена ОУН Рика Ярого, при соучастии проф. Ганса Коха, представителя Абвера, на деньги немецкой разведывательной и диверсионно-саботажной организации Абвера, организовали Украинский Центральный Комитет (УЦК) с базированием в Кракове. Непосредственное участие в создании УЦК принимал проф. Теодор Оберлендер, чиновник высокого ранга Абвера по украинским делам. (Петро Мірчук, Нарис історії ОУH, Мюнхен, 1968, т. 1, сс. 50-51; Володимир Кубійович: «Мені 80», Мюнхен, 1985, сс. 87, 169).

 

- На тайном собрании ОУН(Б) создается "Служба безпеки ОУН(Б)", на которую, помимо прочего, было возложено исполнение смертных приговоров лидерам ОУН(М). Главой СБ ОУН(Б) становится М.Лебедь, который занимается также комплектованием курсантов вышеназванной школы в Кракове. Курсанты давали подписку о сотрудничестве с

Гестапо. (Шелюг М. ОУН: сторінки історії. – Житомир, 1997. – С. 10.)

 

- ОУН по согласованию с Абвером в рамках Дружины Украинских Националистов (ДУН) создает два батальона «Нахтигаль» и «Роланд». (J.A. Armstrong, op. cit, p. 74.) Основу «Нахтигаля» составили бандеровцы. Его численность превышала 700 человек.

Во главе батальона адмирал Канарис поставил нациста Т. Оберлендера, а также Р.Шухевича. В торжественной обстановке батальон дал фюреру присягу на верность

"аж до крови". «Роланд» был сформирован из представителей всех направлений украинских националистов. Возглавили батальон нацист Новак и оуновец Е.Побегущий. За проявленную «боевую доблесть» командир шутцманшафт-батальона, майор Побегущий и его заместитель гауптман Шухевич были награждены гитлеровскими орденами.

 

- Немцами в качестве предлога для ареста С.Бандеры в 1941 г., был использован факт, что последний в 1940 году, получив от Абвера большую сумму денег для финансирования созданного подполья, пытался их присвоить и перевёл в один из швейцарских банков, откуда они немцами были изъяты.

 

1941 ГОД:

- Накануне гитлеровской агрессии против Советского Союза обе ОУН, зная о предстоящем нападении на СССР, подготовили тысячи своих членов для их засылки

вслед за немецкой армией в Украину. Это были так называемые походные группы ОУН-б и ОУН-м, вместе насчитывающие более 4 000 членов. Кроме них, обе ОУН подготовили своих членов, владеющих немецким языком, которых, по согласованию с Вермахтом, разместили в воинских подразделениях в качестве переводчиков.

(Євген Стахів: «Крізь тюрми, підпілля й кордони», Київ, 1995, с. 88; Лев Шанковський. «Похідні групи ОУН», Мюнхен, 1956, passim.; J.A. Armstrong, op. cit,

p. 84).

 

- О сотрудничестве ОУН и Абвера говорит и бывший сотрудник Абвера Лазарек: "руководство... при главном командовании вооруженных сил в Берлине поручило

Эрнесту цу Айкерну в Кракове вести переговоры с уполномоченным Бандеры. Лебедь принял все требования Айкерна и заявил, что бандеровцы дадут необходимые кадры для школ подготовки диверсантов и переводчиков и что бандеровцы согласны на использование немцами всего их подполья в Галиции и Волыни в разведывательных и диверсионных целях против СССР... От Эрнеста цу Айкерна я в апреле 1945 года узнал, что С. Бандера получил от немцев 2,5 миллиона марок, т. е. столько, сколько получает и Мельник..." (архив КГБ УССР, №372 т.38, стр. 318-321).

 

- в апреле 1941 г. приняты "Политические постановления" ВЗУН Бандеры, в п. 10 которых говорится: «…Организация Украинских националистов уничтожает жидов как опору московско-большевицкого режима…» («ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929-1955», (Мюнхен), 1955, с. 36.)

 

- в мае 1941 г. В документе "Вказівки на перші дні організації державного життя", за подписью С.Бандеры и Я.Стецко указывалось: "Національні меншини поділяються на: а) приязні нам... б) ворожі нам москалі, поляки, жиди... а) мають однакові права з українцями, уможливлюємо їм поворот на їх батьківщину; б) винищування в боротьбі зокрема тих, що боронитимуть режиму; винищування головно інтелігенцію, якої не вільно допускати до ніяких урядів, і взагалі унеможливлюємо продукування

інтелігенції, себто доступ до шкіл і т. д. Напр., т. зв. польських селян асимілювати, усвідомлюючи їм, що вони українці, тільки латинського обряду...

Проводирів нищити, жидів ізолювати, поусувати з урядів, щоб уникнути саботажу, тим більше москалів і поляків. Наша влада повинна бути страшна для її

противників. Терор для чужинців-ворогів і своїх зрадників" (Арх. спр. №376, т. 6, с. 294-302).

 

- В Призыве ОУН к украинскому народу в связи с началом войны между Германией и СССР содержатся следующие строки: «Народ! Знай! Москва, Польша, мадьяры, жиды – это твои враги. Уничтожай их! Ляхов, жидов, коммунистов – уничтожай без милосердия!» (Віктор Поліщук: «Гірка правда: злочинність ОУН-УПА», Торонто, 1995, сс. 176-178).

 

- В материалах политучебы ОУН времен войны пропагандируется следующее:

«XII. Наше отношение к национальным меньшинствам:

1. Поляки. Всех поляков без различия их политических убеждений считаем агентами иностранных разведок…

2. Москали. Отношение к москалям, тех, кто на Украине и Московщине (не на старой территории) является ясным – уничтожить как можно больше. А их аж 90 миллионов.

3. Жиди. Их считаем агентами московского империализма… Но все же необходимо сначала бить москалей, а потом жидов-недобитков.»

(Державный Архив Ровенской Области, ф. R-30, оп. 2, спр.82, к. 26).

 

- 30 июня 1941 г. в связи с созданием ОУН(Б) украинского правительства в г. Львове это правительство провозгласило "Акт возобновления Украинского государства", в котором имеются следующие строки: "3. Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціалістичною Великою Німетччиною, що під проводом вождя Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі і світі та допомагає Українському Народові визволитися з-під московської окупації. Українська Національна Революційна Армія, що творитисьме на Українській землі, боротисьме дальше з Союзною Німецькою Армією проти московської окупації за Суверенну Соборну Українську Державу і новий лад у цілому світі".

(«Зборівські вісті», № 1, 31 07.1941 р.)

 

- в июле 1941 г. глава Оуновского Украинского правительства Я.Стецко (у которого, кстати, после войны секретарем работал Роман Зварыч) записывает в своей биографии: «Москва і жидівство це найбільші вороги України ... Тому стою на становищі винищення жидів і доцільности перенести на Україну німецькі методи екстермінацї жидівства, виключаючи їх асиміляцію ... Той штад-пункт заступаю як Шеф Українського Уряду» (Центральный Архив Верховних Органов Власти Украины, ф. 3833, оп. 3, спр. 7, лл. 1-6).

 

- В июле 1941 г. оуновская полиция, которой, как правило, руководили немецкие младшими офицерами из Einsatzkommaпdo, организовала по всей Галичине еврейские погромы, так называемые «дни Петлюры». Всего было убито около 3000 человек, среди которых около 70 известных общественных деятелей. Так, был казнен ректор университета Роман Ремский, бывший премьер-министр Польши Казимир Барталь и многие другие. (Shmue1 Spector: «The Ho1ocaust of VoIhynian Jevvs 1941-1944»,Jerusa1em, 1990, passim.; Hanusiak, Michac!: «Lest We Forget», Toгonto, 1976. passim);

 

- 4 июля в Письме Я.Стецко к Гитлеру содержатся следующие слова: ""Ваше превосходительство! Преисполненные искренней благодарности и восхищения вашей героической армией, которая покрыла себя неувядаемой славой на полях битв со злейшим врагом Европы - московским большевизмом, мы посылаем вам, великому фюреру, от имени украинского народа и его правительства, которое создано в освобожденном Лемберге, сердечные поздравления и пожелания завершить эту борьбу полной победой. Победа немецкого оружия позволит вам расширить создание новой Европы и на ее восточные территории. Тем самым вы дали возможность и украинскому народу принять активное участие в осуществлении этой великой идеи как

полноправному, свободному члену семьи европейских народов, объединенному в суверенную Украинскую державу. За украинское правительство Ярослав Стецько-Шеф".

 

- 6 июля 1941 года глава ОУН(М) Мельник через главный штаб вермахта направил в ставку фюрера письмо, в котором содержатся такие строки: "Украинский народ как никто другой, борясь за свою свободу, всей душой проникается идеалами новой Европы. Стремление всего украинского народа - принимать участие в осуществлении этих идеалов. Мы, старые борцы за свободу 1918-1921 годов, просим предоставить нам и одновременно нашей украинской молодежи честь участия в крестовом походе против большевистского варварства. Наряду с Легионами Европы просим и мы дать нам

возможность маршировать плечом к плечу с нашими освободителями - германским вермахтом и создать для этой цели украинское боевое соединение" ( Центральный

государственный архив общественных организаций Украины, ф.6, Оп. 2, д. 36, стр. 35-36).

 

- 29 сентября 1941 г. в Бабьем Яру был совершен массовый расстрел жителей г.Киева. Депутут Ровненского Городского Совета М. Шкурятюк: в газете «Київський вісник» от 26 марта 1993 года заявил : «Я горджусь тим фактом, що серед 1.500 карателів у Бабиному Ярі було 1.200 поліцаїв із ОУН, і тільки 300 німців». Что касается расстрела О.Телеги, на который часто ссылаются защитники ОУН, то он был осуществлен немцами 21 февраля 1942 г.

 

Как итог этого периода приведем строки из статьи "Оборона Украины" Т.Бульбы-Боровца, опубликованной в газете ОУН(М) "Оборона Украины" от 10 августа 1943 г. и обращенной к ОУН(Б): «При ваших методах расстреливания украинцев из Красной Армии, бывших украинских коммунистов, комсомольцев и бичевании украинского актива, как это было на Житомирщине, умерщвлением путами своих наилучших людей – вы не воссоздадите армии... Припомните 1941 год, когда бандеровцы с высунутыми языками перли за немецким фронтом и провозглашали «бандеровскую независимую»... Существовала ли когда-нибудь на Украине такая революционная организация, которой собственный народ боялся бы больше, чем самого лютого врага, а ее членов не называл бы иначе, ем «путарями» и «секирниками», ..которая честных и сознательных украинцев мордовала сильнее, чем гестапо или НКВД? ... Что общего имеют с освобождением Украины бандеровские попытки уже теперь подчинить украинские народные массы своей партийной диктатуре и фашистской идеологии, которая противна украинскому народу, против которой воюет целый мир ...я позволю себе спросить у вас: за что вы боретесь? За Украину или за вашу ОУН? За Украинское Государство или за диктатуру в этом государстве? За украинский народ или только за свою партию?»

(«Оборона Украины», Державный Архив Ровенской Области, ф. Р-30, оп. 2, спр. 16, лл. 6,7)

 

С уважением, Странник.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Эту статью, вернее выжимки, можно будет в виде листовок расклеить. Надо только творчески подойти к созданию таких листовок. Есть желающие помочь? В своем городе?

Изменено пользователем AlexMSQ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Потери немцев по заявлениям самих УПАшников

http://upa1.netfirms.com/army1uk1.htm

Это у нацистов ОУН называется "воевать с немцами".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вот довольно интересный документ.

Совершенно секретно

Военный прокурор войск МВД Украинского округа

15 февраля 1949 г.

№ 4/001345

Секретарю Центрального Комитета КП(б) Украины товарищу Н.С.Хрущеву

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА О ФАКТАХ ГРУБОГО НАРУШЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ т. н. СПЕЦГРУПП МГБ

Министерством Госбезопасности Украинской ССР и его управлениями в Западных областях Украины, в целях выявления вражеского, украинско-националистического подполья, широко применяются т. н. спецгруппы, действующие под видом бандитов «УПА».

 

Этот весьма острый метод оперативной работы, если бы он применялся умело, по-настоящему конспиративно и чекистски подготовленными людьми, несомненно, способствовал бы скорейшему выкорчевыванию остатков бандитского подполья.

 

Однако, как показывают факты, грубо-провокационная и неумная работа ряда спецгрупп и допускаемые их участниками произвол и насилия над местным населением, не только не облегчают борьбу с бандитизмом, но наоборот, усложняют ее, подрывают авторитет советской законности и бесспорно наносят вред делу социалистического строительства в Западных областях Украины.

 

Например:

 

1. В марте 1948 года спецгруппа, возглавляемая агентом МГБ «Крылатым», дважды посещала дом жителя с. Грицки Дубовицкого р-на Ровенской области — ПАЛАМАРЧУКА Гордея Сергеевича, 62 лет, и, выдавая себя за бандитов «УПА», жестоко истязала ПАЛАМАРЧУКА Г.С. и его дочерей ПАЛАМАРЧУК А.Г. и ПАЛАМАРЧУК З.Г., обвиняя их в том, что, якобы, они «выдавали органам МГБ украинских людей».

 

«Крылатый» и участники его группы подвергали пыткам ПАЛАМАРЧУК А. Г. и ПАЛАМАРЧУК З.Г., подвешивали, вливали им в нос воду и, тяжко избивая, заставили ПАЛАМАРЧУК З.Г. и ПАЛАМАРЧУК А.Г. дать показания, что они с органами МГБ связаны не были, а, наоборот, были связаны с участниками украинского националистического подполья.

 

Участники спецбоевки предупредили членов семьи ПАЛАМАРЧУКА о том, что если они посмеют заявить органам Советской власти о посещении их дома бандитами, то над ними будет учинена расправа.

 

На основании полученных таким провокационным путем «материалов», 18 июля 1948 года Дубровицким РО МГБ ПАЛАМАРЧУК З.Г. и ПАЛАМАРЧУК А.Г. были арестованы, причем, как заявили арестованные, сотрудники райотдела МГБ во время допросов их также избивали, заставляли продолжительное время стоять на ногах и требовали, чтобы они дали показания о связи с бандитами.

 

В результате вмешательства Военной Прокуратуры провокационный характер обвинения ПАЛАМАРЧУК З.Г. и ПАЛАМАРЧУК А.Г. был установлен, и постановлением УМГБ от 24 сентября 1948 г. дело по обвинению указанных лиц было прекращено.

 

2. В ночь на 22 июля 1948 г. спецгруппой МГБ из с. Подвысоцкое Козинского р-на Ровенской области был уведен в лес местный житель КОТЛОВСКИЙ Федор Леонтьевич, которого участники спецгруппы подвергали пыткам, обвиняя его в том, что у него в доме часто останавливаются работники из числа совпартактива и в том, что якобы он выдавал органам Советской власти бандитов.

 

Эти провокационные действия преследовали цель путем истязаний и угрозы лишения жизни заставить КОТЛОВСКОГО дать показания, что он является врагом советской власти.

 

В результате истязаний КОТЛОВСКИЙ находился на излечении в больнице с 27 июля по 27 августа 1948 г.

 

По заключению больницы, КОТЛОВСКОМУ Ф.Л. были нанесены тяжелые телесные повреждения, с явлениями сотрясения мозга и омертвлением мягких тканей тела.

 

3. В ночь на 22 июля 1948 г. той же спецгруппой был уведен в лес житель с. Ридкив МИХАЛЬЧУК С.В., инвалид Отечественной войны.

 

В лесу МИХАЛЬЧУК был подвергнут допросу, во время которого его связывали, подвешивали и тяжко избивали, добиваясь таким путем показаний о связи с бандитами.

 

Продержав МИХАЛЬЧУКА в течение 2 суток в лесу, участники спецгруппы его отпустили, причем в результате избиений он в течение 7 дней находился на стационарном излечении в больнице.

 

4. В ночь на 23 июля 1948 г. этой же спецгруппой из с. Подвысоцкое была уведена в лес гр-ка РЕПНИЦКАЯ Нина Яковлевна, рожд. 1931 г. (т.е. 17-ти лет. В.К.).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
В лесу РЕПНИЦКАЯ была подвергнута пыткам.

 

Допрашивая РЕПНИЦКУЮ, участники спецгруппы тяжко ее избивали, подвешивали вверх ногами, вводили в половой орган палку, а затем поочередно изнасиловали.

 

В беспомощном состоянии РЕПНИЦКАЯ была брошена в лесу, где ее нашел муж и доставил в больницу, в которой находилась продолжительное время на излечении.

 

Из приведенных выше примеров видно, что действия т. н. спецгрупп МГБ носят ярко выраженный бандитский антисоветский характер и, разумеется, не могут быть оправданы никакими оперативными соображениями.

 

Не располагая достаточными материалами, т. н. спецгруппы МГБ действуют вслепую, в результате чего жертвой их произвола часто являются лица, не причастные к украинско-бандитскому националистическому подполью.

 

Наряду с этим следует указать, что этот метод работы органов МГБ хорошо известен ОУНовскому подполью, которое о нем предупреждало и предупреждает своих участников. В частности, об этом свидетельствует факт обнаружения у убитого бандита «Гонты» полного отчета о провокационных действиях спецгруппы МГБ в отношении гр-на КОТЛОВСКОГО.

 

Не являются также секретом подобные «операционные комбинации» и для тех лиц, над которыми участники спецгрупп чинили насилия, например:

 

В августе 1948 года Военной Прокуратурой было прекращено дело арестованных Львовским областным Управлением МГБ СТОЦКОГО Степана Петровича и ДМИТРУК Екатерины Григорьевны.

 

Указанные лица в сентябре 1947 года были незаконно арестованы и поскольку никаких материалов об их антисоветской деятельности не было, они были пропущены через спецбоевку МГБ, где в результате применения незаконных методов допроса вынуждены были оговорить себя.

 

Насколько жестокими были пытки, которым подвергались указанные выше граждане, свидетельствует тот факт, что СТОЦКИЙ с 22 сентября 1947 года по январь 1948 года находился на излечении в Лопатинской больнице и в стационаре внутренней тюрьмы УМГБ по поводу глубоких и обширных язв, образовавшихся в результате физического воздействия на мягкие ткани тела.

 

В процессе следствия выяснилось, что Стоцкому стало известно, что его избивали не бандиты, а лица, имеющие отношение к органам МГБ.

 

В связи с отсутствием материалов для предания суду, СТОЦКИЙ и ДМИТРУК, почти спустя год после их ареста, из-под стражи были освобождены.

 

В апреле 1943 года Львовским Облуправлением МГБ была освобождена из-под стражи ЗАЦЕРКОВНАЯ Мария, рожд. 1927 года, арестованная Заболоцким РО МГБ Львовской области.

 

В процессе расследования дела было установлено, что ЗАЦЕРКОВНАЯ была пропущена через спецбоевку, где, будучи избитой и под угрозой повешения, вынуждена была оговорить себя, что состоит в «ОУН» и является станичной.

 

10 октября 1948 года Здолбуновским райотделом МГБ, Ровенской области, был арестован за пособничество бандитам житель хутора Загребля, Здолбуновского района ДЕМБИЦКИЙ Петр Устинович.

 

ДЕМБИЦКИЙ обвинялся в том, что по заданию бандитов «ОУН» собирал для них зерно.

 

Расследованием установлено, что в сентябре 1948 года к нему в дом явились вооруженные бандиты и потребовали, чтобы он среди жителей хутора собрал для них 30 центнеров хлеба. Боясь репрессии за невыполнение этих требований, ДЕМБИЦКИЙ обратился к некоторым жителям хутора с просьбой собрать зерно, но в этом ему граждане отказали.

 

Спустя несколько дней к ДЕМБИЦКОМУ вновь явилось несколько человек вооруженных и, дав ему время один час, приказали собрать у жителей хутора зерно и доставить в указанное место.

 

Боясь неизвестных, ДЕМБИЦКИЙ запряг свою лошадь, погрузил на повозку 3 мешка лично ему принадлежащего зерна и повез это зерно в указанное неизвестными место. Однако неизвестные, как оказалось, участники спецгруппы МГБ, доставили ДЕМБИЦКОГО в райотдел МГБ, где был составлен акт о задержании ДЕМБИЦКОГО с поличным.

 

После ареста ДЕМБИЦКОГО, в Военную Прокуратуру явилась его жена, которая среди посетителей вела разговоры о том, что под видом бандитов действовали сотрудники МГБ, запугавшие и спровоцировавшие её мужа.

 

Подобные факты из деятельности спецгрупп МГБ, к сожалению, далеко не единичны и, как показывает следственная практика, если в отдельных случаях спецгруппам, путем насилия и запугивания, все же удается получить «признательные показания» от отдельных лиц о связи их с бандитским подпольем, то добросовестное и проведенное в соответствии с требованиями закона расследование неизбежно вскрывает провокационную природу этих «признательных показаний», а освобождение из тюрьмы арестованных по материалам спецгрупп влечет за собой дискредитацию советской законности, органов МГБ и возможность использования каждого случая [провокаций] во вражеских, антисоветских целях украинскими националистами.

 

Выступая в роли бандитов «УПА», участники спецбоевок МГБ занимаются антисоветской пропагандой и агитацией.

 

Однако серьезная опасность подобной деятельности заключается не только в этом.

 

Выступая в роли украинских националистов, участники спецбоевок идут дальше по линии искусственного, провокационного создания антисоветского националистического подполья.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Как показало расследование, проведенное Управлением Охраны МГБ Ковельской ж. д. по делу Ногачевского Ф. И. и других, спецгруппа Ровенского Областного Управления МГБ в составе «Степового», «Верхового» и других, действуя провокационным путем, проводила среди граждан Козинского района, Ровенской области, антисоветскую агитацию, обрабатывала граждан в националистическом духе, создала из местного населения антисоветскую националистическую группу в составе 9 человек, через которую проводила сбор денежных средств и продуктов питания, якобы для нужд «УПА».

 

Не говоря уже о том, что подобная «деятельность», которую кое-кто пытается оправдать соображениями оперативного характера, прямо направлена против мероприятий партии и правительства, проводимых в Западных областях Украины,— кто может поручиться за то, что «обработанные» таким провокационным путем лица не уйдут из-под контроля органов МГБ и не совершат террористический акт, диверсию или иное злодеяние.

 

Ведь имеют же место факты, когда в результате беспечности и притупления бдительности со стороны отдельных работников МГБ даже агентура МГБ выходила из-под контроля органов государственной безопасности и занималась антисоветской деятельностью.

 

Например: в ночь на 13 сентября 1948 года в с. Ставки, Ровенского района, Ровенской области, участниками антисоветской националистической организации был разоружен боец самоохраны КОВАЛИШИН и совершен террористический акт над жительницей с. Ставки КУЧИНЕЦ Лидией Фадеевной, являвшейся секретным сотрудником органов МГБ.

 

Как установлено предварительным и судебным следствием, организаторами данной националистической группы и инициаторами убийства гр-ки КУЧИНЕЦ Л. Ф. являлись секретные сотрудники Ровенского РО МГБ — ПАРФЕНЮК Н. В. и ГРИЦАЙ С. И., которые в результате преступного делячества и притупления бдительности со стороны Нач-ка РО МГБ майора ЕГОРОВА к уголовной ответственности привлечены не были.

 

Получив данные о причастности ПАРФЕНЮКА и ГРИЦАЯ к националистической организации, разоружению бойца группы самоохраны и убийству гр-ки КУЧИНЕЦ Л. Ф., Нач-к РО МГБ майор ЕГОРОВ вызвал ПАРФЕНЮКА и ГРИЦАЯ в РО МГБ и, установив в беседе с ними, что они являются организаторами и участниками перечисленных выше преступлений, тем не менее не арестовал их, а по «оперативным соображениям» отпустил.

 

Воспользовавшись этим, ПАРФЕНЮК и ГРИЦАЙ, предупредив о возможных арестах других участников террористической группы, скрылись.

 

Участники спецбоевок МГБ совершают ограбления местных граждан. По сообщению Козинского райпрокурора, Ровенской области, в июле 1948 года на территории района ими были ограблены граждане ШВЕЙДА Йосиф, ГРАБОВСКИЙ Иван и другие. Подобные факты имели место и в других областях и районах.

 

Эти грабежи, как и другие нарушения советской законности, оправдываются также оперативными соображениями и не только рядовыми работниками МГБ, но и самим Министром тов. САВЧЕНКО, который в беседе со мной заявил:

 

«Нельзя боевки посылать в лес с консервами. Их сразу же расшифруют».

 

Таким образом, грабежи местного населения спецбоевиками рассматриваются как неизбежное зло и политические последствия подобных эксцессов явно недооцениваются.

 

Насилия и грабежи, даже самый факт появления в населенном пункте спецбоевок, действующих под видом банды, как и любое бандитское проявление, действует на жителей устрашающе и несомненно мешает делу социалистического строительства в Западных областях УССР, создает у некоторой части населения ложное мнение о том, что бандитское подполье еще сильно, что его следует бояться и т. п.

 

ОУНовские бандиты терроризируют граждан, желающих вступить в колхозы, но если в селе появляется не ОУНовская банда, а действующая под видом банды спецбоевка, от этого положение не меняется. В этом отношении характерен следующий случай:

 

28 сентября 1948 года в Каменец-Подольский горотдел МГБ колхозники села Завалье по телефону сообщили, что в селе появилась вооруженная банда в составе 12 человек, которая подошла к кооперативу и колхозному амбару, проверила замки, а затем проследовала в направлении с. Слободка-Рихтецкая.

 

Фактически это была не ОУНовская банда, а спецбоевка Тернопольского областного управления МГБ. Характерно, что эту спецбоевку приняли за банду не только колхозники, но и работники Каменец-Подольского горотдела МГБ, откуда для ликвидации «банды» на грузовой автомашине была направлена группа сотрудников и офицеров Каменец-Подольского военного училища МВД.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Эта «операция» закончилась тем, что в результате аварии автомашины были убиты офицеры — ст. лейтенант ХАРЧЕНКО И. П. и лейтенант КИРПАЧЕВ В. М., а 16 офицеров и шофер-солдат КОНДРАЦКИЙ получили телесные повреждения.

 

Примеры из деятельности спецгрупп, повлекшие преступные результаты, можно бы было продолжить, но материалы, которыми располагает Военная прокуратура, конечно, не исчерпывают всех случаев нарушения советской законности, допускаемых спецгруппами. Факты, о которых я докладываю Вам, были вскрыты в процессе расследования конкретных следственных дел, однако не каждый случай нарушения советской законности находит свое отражение в следственных делах и расследуется. Мне кажется, что большинство фактов именно не расследуются.

 

Больше того, если Военная прокуратура и ставит перед МГБ УССР вопросы о наказании преступников, грубо попирающих советские законы, то со стороны МГБ УССР это не находит должного и быстрого реагирования: выискиваются не столько доказательства преступной деятельности лиц, грубо нарушивших закон, сколько различные поводы для того, чтобы «опровергнуть» факты, сообщенные Военной прокуратурой, и заволокитить следствие.

 

Например, о фактах грубейшего нарушения законности спецбоевиками УМГБ Ровенской области Военная прокуратура сообщила в МГБ УССР еще в начале октября 1948 года, но тем не менее преступники были арестованы только в феврале с. г., причем до ареста их Начальник Управления МГБ по Ровенской области тов. Шевченко пытался «опровергнуть» факты, вскрытые Военной прокуратурой, и убедить секретаря Ровенского обкома КП (б)У тов. БЕГМУ, что эти факты якобы расследовались и нашли подтверждение.

 

 

Органы МГБ под руководством партии проводят огромную работу по выкорчевыванию остатков украинско-националистического бандитского подполья, в борьбе с которыми хороши все средства и нужны хитрость и изворотливость.

 

Но несмотря на сложность обстановки и коварность врага, недопустимы нарушения партийных и советских законов, недопустимы нарушения постановлений СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 17 ноября 1938 года и постановления ЦК КП (б) У от 23 января 1948 года, на что Вы, Никита Сергеевич, неоднократно указывали.

 

Поэтому, как коммунист, для которого партийные решения являются незыблемым законом жизни, я считаю своим долгом о приведенных выше фактах доложить Вам.

 

Военный прокурор войск МВД

Украинского округа полковник юстиции

Кошарский

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

2 VITOVT

Это оффтопик - к деятельности Шухевича имеют отношения действия УПА.

Далее, архивный документ цитируется с ОУНовскими правками, например вот этой фразы

Органы МГБ под руководством партии проводят огромную работу по выкорчевыванию остатков украинско-националистического бандитского подполья, в борьбе с которыми хороши все средства и нужны хитрость и изворотливость.

в оригинале нет.

Изменено пользователем Kirill

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

:lol: Смішно дивитися як пани-москалята намагаються забруднити світле ім"я нашого дорогого і любого РОМАНА ШУХЕВИЧА - славного ратоборця з совьетськімі комуністіческімі і кєнгєбіськими виблюдками. Панове не шукайте чорта там де його не ма :lol:

 

Слава Україні!!! Слава УПА!!! Слава героям Галицької дивізії!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

2Генерал Хорунжий

 

Сильно.

Глупость сказана, кака сделана.

А по-русски слабо? Ведь прочитали же!

 

Слава героям Галицької дивізії!!!

 

перечислите подвиги.

Изменено пользователем vergen

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

:offtop:

:huh: интересно, а как выглядит репутация с минусами??? :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я не понимаю, куда смотрят санитары?! И почему на Абакумова провели интернет, а на 1-ю площадку еще нет?!

Изменено пользователем AlexMSQ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В общем так. Этот "ни разу не товарищ", в БАНе.

Остальным - с флудом завязываем. Модератор придет - накажет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Использование подобных "героев" как никогда характеризует нынешнее состояние общества. Значит уже можно доставать из закромов даже такой тухлый товар. Очень жаль ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А кого еще они могут найти?Скоро и дни памяти Бандеры\Коновальца будут...Просто нет в истории Украины серьезных деятелей,стоявших за независимую Украину-все вменяемые понимали что без России никуда,а менее вменяемые были чьими-то прихвостнями - Петлюра,Скоропадский,Мазепа,2 вышеназванных персонажа...

Изменено пользователем Онагр

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
все вменяемые понимали что без России никуда

хорошо бы этих вменяемых сейчас бы увеличилось... а то тогда понимали, а сейчас...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

2Kapitan

Одного нашёл: Махно

 

Не годится для национального героя. Попу эуропейцам не лизал. Соответственно никакого ореола-душка эуропейскости.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

2Valdar

2Kapitan

ну, в общем, ни по каким статьям:

1. Не украинец, слобожанин (а там, никто не знает, кто он)

2. Ярый анархист (вот тут сомнения, может и сгодится)

3. Ну не был он за Украину, не был... за село он был. (,тоже сомнения, исковеркать могут)

4. Поддерживал/союзничал СССР(большой "-")

5. Умер во Франции и там "не ругал" СССР.

 

З.ы. не "герой" он Украины, не "герой", зато уважаю его, хорошо держал удары судьбы и выжил в этой мясорубке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

213th

1. Не украинец, слобожанин (а там, никто не знает, кто он)

2. Ярый анархист (вот тут сомнения, может и сгодится)

3. Ну не был он за Украину, не был... за село он был. (,тоже сомнения, исковеркать могут)

4. Поддерживал/союзничал СССР(большой "-")

5. Умер во Франции и там "не ругал" СССР.

 

1. Ты слобожан со своей точки зрения вывел за скобки "украинцев" - или с точки зрения официальной "свидомитости"

2. Анархия и сегодняшняя Украина - близнецы-браться.

3. Сельское население Украины и есть - с современной "официальной" точки зрения - ее КОРЕНЬ. А в городах всякие "оборотни"...

4. А еще и с красными союзничал :( Совсем плохо...

5. Умер своей смертью... Те, кого Сталин не любил - своей смертью не умирали.. А махно личность была заметная. Видно не настолько он претил тогдашнему советсткому руководству.

 

 

А вот интересно как бы он повел себя в Отечественную? Как кстати другие бывшие ребята с Гуляй-поля повели себя тогда? Кто владеет информацией?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  
 • Последние посетители   0 пользователей онлайн

  Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу


  • Чат

   У вас нет прав для общения в чате.
   Загрузить больше
×
×
 • Создать...

Важная информация

Политика конфиденциальности Политика конфиденциальности.